ตรวจประเมินมาตรการป้องกันโควิ-19

    วันที่ 25 พ.ย.64 คณะกรรมการสปก.อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยปลัดอำเภอพุทธมณฑล,กำนันตำบลมหาสวัสดิ์,สาธารณสุขอบต.มหาสวัสดิ์,และผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ ได้มาทำการตรวจประเมินความพร้อมของร.ร.อนุบาลพรละมัยก่อนที่จะทำการเปิดสอนแบบOn Site ในวันที่7 ธ.ค.64 ตามที่ทางร.ร.ได้ยื่นขออนุญาตไว้ตั้งแต่เดือน ต.ค.ซึ่งการตรวจได้ผ่านไปด้วยดีแต่ต้องรออนุมัตจากสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑลอีกครั้งจึงจะเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ค่ะ
Visitors: 15,077