กิจกรรมวันเด็ก 2563

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มีของขวัญให้เด็กๆ ได้ร่วมจับฉลากและมีอาหารต่างๆ และนมมาแจกให้เด็กๆ ทุกคน

Visitors: 15,077