กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

    วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้จัดกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(ร.9)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565โดยมีการแสดงรำชุดเทิดไท้องค์ราชัน(ร.9)ของตัวแทนนักเรียนชั้นอ.2,อ.3 อย่างสวยงามน่ารักและมีการมอบประกาศนียบัตรพ่อดีเด่นพรละมัยประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจำนวน 12 ท่านโดยคุณครูใหญ่อัมพิกา เจียมพานทองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Visitors: 14,288