กิจกรรมวันไหว้ครู

    กิจกรรมวันไหว้ครู ทางโรงเรียนอนุบาลพรละมัยในปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 วัน คือ โรงเรียนอนุบาลพรละมัย แผนก 3 ภาษา จัดขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562  และโรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนกสามัญจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เด็กๆ แต่ละห้องเรียนมีตัวแทนนำพานไหว้ครูมอบให้กับคุณครูใหญ่ และคุณครูวินัย 
Visitors: 12,684