กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

   วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย.2566 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนกสามัญและแผนก3ภาษา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลพรละมัย(ทั้ง 2 แผนก) โดยมีคุณครูใหญ่ (อัมพิกา เจียมพานทอง) มาเป็นประธานพิธีพร้อมด้วย คุณครูวินัย เจียมพานทอง (ผู้รับใบอนุญาต) ทั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอ.3 (รวม12ห้อง) ได้จัดเตรียมดอกไม้-ธูป-เทียนหรือพวงมาลัยให้บุตรหลานนำมาไหว้คุณครูที่ร.ร.ทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุตรหลานซึ่งในช่วงท้ายคุณครูใหญ่ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดี และเรียนหนังสือเก่งทุกคน หลังเสร็จพิธีนักเรียนเข้าเรียนต่อไปจนกระทั่งเลิกเรียนตามเวลาปกติค่ะ
Visitors: 15,077