กิจกรรมวันสืบสายใจพรละมัยครั้งที่ 14

   เป็นประเพณีของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยที่จะจัดกิจกรรมพบปะ สังสรรค์กันระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร รวมถึงเพื่อให้เด็กทุกคนได้แสดงผลงานการแสดงบนเวที ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมวันสืบสายใจพรละมัยครั้งที่ 14 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์ ศาลายา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก มีการแสดงของเด็กบนเวทีทุกคน รวมถึงได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างครู ผู้บริหารและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โรงเรียนอนุบาลพรละมัยขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณโอกาสนี้

Visitors: 14,492