กิจกรรมวันสืบสายใจพรละมัยครั้งที่ 15

   เป็นประเพณีของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยที่จะจัดกิจกรรมพบปะ สังสรรค์กันระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร รวมถึงเพื่อให้เด็กทุกคนได้แสดงผลงานการแสดงบนเวที ซึ่งในปี 2567 ได้จัดกิจกรรมวันสืบสายใจพรละมัยครั้งที่ 15 ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์ ศาลายา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก มีการแสดงของเด็กบนเวทีทุกคน รวมถึงได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างครู ผู้บริหารและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โรงเรียนอนุบาลพรละมัยขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณโอกาสนี้

Visitors: 15,075