ประวัติโรงเรียนอนุบาลพรละมัย

ประวัติโดรงเรียนอนุบาลพรละมัย

   โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 เปิดทำการสอนวันแรก 19 พฤษภาคม 2545 นับถึงปัจจุบัน 17 ปีผู้ก่อตั้งคือ นายวินัย เจียมพานทอง โดยเริ่มจากอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว 2 หลัง มี 8 ห้องเรียนห้องธุรการ 1 ห้องเรียนและโรงครัว 1 หลัง อาคารที่ สร้างเพิ่มคืออาคารชั้นเดียว 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว เช่นเดียวกับอาคารเรียน มีสนามหญ้า สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การเล่น เช่น กระดานลื่น ชิงช้า รถไฟ บ้านหรรษา  สไลเดอร์ฯลฯ ปัจจุบันมี 12 ห้องเรียน บริเวณโรงเรียนร่มรื่นด้วยหลังคาเคลือบเมทัลชีท  และมีไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด

    โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ตั้งอยู่เลขที่ 40/20 หมู่ 3 ถนนศาลายา –นครชัยศรี  ตำบล มหาสวัสดิ์  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73170 โทรศัพท์ 02-4821381 (สามัญ)   02-4893098 (3 ภาษา) โทรสาร 02-4821382 E-mail :Phornlamai@gmail.com สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Visitors: 15,075