การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพรละมัย ประจำปีการศึกษา 2565

      วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 แบบNew Normal ตั้งแต่เวลา 08.30-10.30 น. หลังจากแนะนำบุคลากรแล้วมีการมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ปกครองที่มอบเงินบำรุงการศึกษาและมีคุณูปการแก่โรงเรียนจำนวน 2 ท่าน,การโชว์นาฏศิลป์, เด็กๆโชว์อ่านสะกดคำภาษาไทย-อังกฤษพร้อมเขียนและอ่านนิทานให้ผู้ปกครองฟัง จากนั้นอาจารย์อาวุโสพูดเรื่องการตรวจประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.,จากนั้นคุณครูใหญ่พูดเรื่องการเรียนการสอนและการพัฒนาบุตรหลานต้องทำอย่างไรจึงจะเก่ง ดีและมีความสุข เสร็จแล้วเปิดให้ซักถามและเสนอแนะแล้วจึงปิดการประชุมทุกคนแยกย้ายกลับบ้าน
Visitors: 12,683