การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพรละมัย ประจำปีการศึกษา 2566

      วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบและพร้อมที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กๆทุกคนให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันทั้งบ้านและโรงเรียนโดยมีตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.1-อ.3 ขึ้นแสดงสาธิตการเรียนวิชาต่างๆอาทิการบวก-ลบเลขแบบจินตคณิต,การอ่านสะกดคำภาษาไทย,การเขียน,การพูดภาษาอังกฤษและการพูดภาษาจีน เป็นต้นให้ผู้ปกครองได้รับชมสดๆบนเวทีสร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมทั้งมีการมอบโล่แด่คุณครูที่ปฏิบัติงานในร.ร.อนุบาลพรละมัยมาครบ 20 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 21 
Visitors: 15,025