กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดหทัยนเรศวร์ ประจำปี พ.ศ.2562

       โรงเรียนอนุบาลพรละมัยร่วมกับ อบต.มหาสวัสดิ์ อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ                    พระอุโบสถวัดหทัยนเรศวร์ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562

Visitors: 12,683