กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

       วันพุธ ที่ 26 ก.ค.66 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยนำโดยคุณครูวินัย เจียมพานทอง(ผู้รับใบอนุญาต)ได้พาตัวแทนนักเรียนชั้นอ.2 และ อ.3(ทั้งแผนกสามัญ/3ภาษา)ไปทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม และวัดสุวรรณาราม(รวม2 วัด)เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในทางพระพุทธศาสนาของไทยสืบไปตลอดกาลนานเทอญ

Visitors: 15,077