กิจกรรมคืนลูกอนุบาล3ให้พ่อแม่(กิจกรรมวันคืนลูก)

         ทุกปีเมื่อจบภาคเรียนที่ 2 จะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้เด็กนักเรียนดังกล่าวโดย

ผู้อำนวยการอัมพิกา เจียมพานทอง เป็นประธานในพิธีหลังจากมอบใบประกาศนียบัตรแล้วก็จะเป็นพิธีคืนลูกให้พ่อแม่ โดยเริ่มด้วยการสู่ขวัญผูกข้อมือให้เด็กทุกคน

    จากนั้นเด็กก็จะลาคุณครูทุกท่านรวมถึงอาจารย์อัมพิกา และอาจารย์วินัย เจียมพานทอง มีการกล่าวลาเด็กทุกคน อวยพรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต และเฃิญชวนให้กลับมาเยี่ยมคุณครูและโรงเรียนบ่อยๆ   

          จากนั้นผู้อำนวยการและอาจารย์วินัย เจียมพานทองกล่าวคืนเด็กให้กลับไปอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเด็กจะเข้าไปกราบและสวมกอดผู้ปกครองด้วยความรัก  พิธีจบด้วยการถ่ายรูปร่วมกันและหวังว่าจะพบกันอีกในโอกาสหน้า

Visitors: 12,684