ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้กำหนดขึ้นจากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งโรงเรียนคืออาจารย์วินัย เจียมพานทองและ อาจารย์อัมพิกา เจียมพานทอง มีความปราถนาที่จะก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเพื่อสร้างเด็กที่มีคุณธรรมและมีความรู้ และที่สำคัญคือได้รับการดูแลเอาใจใส่ประดุจบุตรหลาน เช่นเดียวกับอยู่ที่บ้านจึงร่วมกันกำหนดปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยว่า ''สร้างวินัย เสริมปัญญา พัฒนาจิต''

 

Visitors: 15,025