กิจกรรม

              วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 พระอาจารย์ณพสิทธิ์ ยสินธโร (เจ้าอาวาสวัดด่านสาวคอย จ.นครพนม) และพระอาจารย์รุ่ง(จากบางเลนจ.นครปฐม)ได้มาทำการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนเฉพาะชั้นอนุบาล 3 ทั้งหมดซึ่งจะเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยและพร้อมจะไปเรียนต่อขั้นป.1 ได้ในทุกร.ร.โดยบรรยายธรรมประกอบการ์ตูนในหัวข้อพระคุณพ่อแม่และพระคุณของคุณครูให้เด็กๆได้รับฟังด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็ม                   

 
Visitors: 15,077