โรงเรียนอนุบาลพรละมัย

       โรงเรียนอนุบาลพรละมัย (หลักสูตรสามัญ) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๒๐ หมู่ ๓ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมลฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๒-๔๘๒๑๓๘๑ ขนาดเนื่อที่ ๑ ไร่พอดี เริ่มดำเนินการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มีนักเรียน  ๑๙ คน โดยรับเด็กอายุตั้งแต่ ๑ ขวบครึ่ง-๖ ขวบบริบูรณ์ เข้าเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล ๓ กระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) รวมระยะเวลา ๑๖ ปี   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๓๔ คน

       ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้เพิ่มหลักสูตร ๓ ภาษาได้แก่ ภาษาไทย-จีน-อังกฤษ เพื่อเตรียมพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้สำหรับรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘

        นอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาสามัญตามปกติแล้ว ยังได้เรียนพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (โดยครูชาวต่างประเทศ) ควบคู่ไปทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ (ตลอดสัปดาห์)

       โดยเปิดรับสมัครดังนี้

- Pre-Kindergarten (เตรียมอนุบาล) รับตั้งแต่อายุ 2 ปี ขึ้นไป

- Kindergarten 1 (อนุบาล1) รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป นับถึง16 พฤษภาคม

- Kindergarten 2 (อนุบาล2) รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป นับถึง 16 พฤษภาคม

- Kindergarten 3 (อนุบาล3) รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป นับถึง 16 พฤษภาคม

        โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ๓ ภาษา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ทรงคนอง  อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร ๐๒-๔๘๙๓๐๙๘ อยู่ห่างจากโรงเรียนอนุบาล พรละมัย (หลักสูตรสามัญ) ๑ กม. โดยเข้าทางซอยที่ผ่านหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ๓ เข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร ภายในเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา เมื่อเข้าตรงไปจะถึงถนนบรมราชชนนี พอเลี้ยวซ้ายจากปากซอยก็จะเป็นห้างไทยวัสดุ และเซ็นทรัลศาลายา ตามลำดับ อากาศดี (ไม่มีมลภาวะใดๆ) สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย

 

                               

Visitors: 15,075