อบรมจินตคณิต

     วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้จัดอบรมการบวก-ลบเลขแบบจินตคณิตให้แก่คณะครูทั้งหมดโดยวิทยากร ครูเท่ห์ จาก จ.นครราชสีมา ณ แผนก 3 ภาษา ตั้งแต่เวลา08.30-16.30 น.พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน

Visitors: 15,077