วันแม่แห่งชาติ 2565

    วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพรละมัย จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม  เป็นการจัดแบบ New Normal โดยเชิญเฉพาะคุณแม่ดีเด่นจำนวน 12 ท่านมารับประกาศเกียรติคุณบัตรแม่ดีเด่นพรละมัยประจำปีการศึกษา 2565 จากคุณครูใหญ่อัมพิกา เจียมพานทอง บนเวทีแล้วปิดท้ายด้วยการแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์วันเสาร์ในชุดกล่อมลูกก่อนจบรายการวันนี้ส่วนเด็กๆเข้าชั้นเรียนต่อไปตามปกติกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการ

Visitors: 15,078