มอบเครื่องผลิตโอโซนให้โรงเรียนอนุบาลพระละมัย

   วันนี้ (23ก.ย.64) คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์สมโภชศาลายาได้นำเครื่องผลิตโอโซนซึ่งมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,เชื้อรา,และไวรัส
โดยเฉพาะไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 แล้วยังช่วยเติมอ้อกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นด้วยซึ่งเครื่องผลิตโอโซนนี้ใช้ได้ทั้งในห้องทั่วไป,ห้องเรียน,และรถโรงเรียนด้วยนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับเด็กนักเรียนของร.ร.อนุบาลพรละมัยอย่างยิ่งเพราะเป็นเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะจึงขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์สมโภชศาลายาและคณะผู้แทนที่ได้อนุเคราะห์นำเครื่องผลิตโอโซนดังกล่าวมามอบแด่ร.ร.อนุบาลพรละมัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้


นางอัมพิกา เจียมพานทอง
คุณครูใหญ่

Visitors: 14,871