มอบประกาศนียบัตร อบรม Phornlamai Model

     วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีพิธีมอบประกาศนียบัตรอบรม Phornlamai Model แก่คุณครูประจำชั้นอ.1 - อ.3 ที่เข้าอบรมทั้ง 2 วันโดยคุณครูใหญ่อัมพิกา เจียมพานทอง

Visitors: 15,077