ทัศนศึกษาสวนนกยูง 2566

        วันจันทร์ ที่  13 พ.ย. 2566 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยพานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1         วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. 2566 ระดับชั้นอนุบาล 2 และวันพุธ ที่ 15 พ.ย. 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 ชมสัตว์ต่างๆที่สวนสัตว์สามพรานเพื่อประกอบการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนเรื่อง "สัตว์"

Visitors: 15,079