ตรวจ ATK คณะครู

      วันที่ 17 ก.พ. โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้ทำการตรวจ ATK ให้แก่บุคลากรรวมทั้งสิ้น42คนโดยไม่มีการสุ่มตรวจเช่นเคยผลเป็น negative ทุกคน นับเป็นการตรวจครั้งที่ 5 ตั้งแต่เปิดเรียนแบบ On site ในวันที่ 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนที่มาเรียน On site ที่ โรงเรียนอนุบาลพรละมัยทุกคนได้ปลอดภัยครับผม

Visitors: 15,077