ตรวจ ATK คณะครู

       วันที่ 19 ม.ค. 65 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้ทำการตรวจATK ให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคน (รวม40คน)เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ผลคือเป็น Negative ทุกคน อนึ่งทางโรงเรียนจะทำการตรวจทุก 15 วัน ทุกคนโดยไม่มีการสุ่มตรวจและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่เปิดเรียนแบบ on site เพื่อป้องกันให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เมื่อมาเรียน on site ที่โรงเรียน
อนุบาลพรละมัยทุกคนค่ะ

Visitors: 11,123