คณะศึกษานิเทศ ศธจ นครปฐม ตรวจนิเทศประกันคุณภาพภายใน

   วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 09.10 น. คณะศึกษานิเทศ ศธจ.นครปฐมรวม 2 ท่านได้มาทำการตรวจนิเทศประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนอนุบาลพรละมัยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทาง โรงเรีบยต้องขอขอบพระคุณ ศน. ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำต่างๆแก่ทางโรงเรียนอนุบาลพรละมัยไว้สำหรับการตรวจประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (องค์การมหาชน) ซึ่งจะต้องรักษาระดับคุณภาพไว้ให้ได้เพราะผลการตรวจรอบสี่ที่ผ่านมานี้ร.ร.อนุบาลพรละมัยได้ระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐานได้แก่มาตรฐานผู้บริหาร,ครูผู้สอน,และเด็กนักเรียน ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากศน.ทั้งสองท่านเป็นอย่างมากโดยได้นำชื่อโรงเรียนไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่างๆให้ได้ทราบ และในช่วงสุดท้ายทางโรงเรียนได้นำเด็กนักเรียนชั้น อ.3 มาทำการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลรวมทั้งภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการโชว์ความสามารถของเด็กนักเรียนให้ศน.ดูและได้รับความชื่นชมอย่างยิ่งจาก ศน.ทั้ง 2 ท่านอีกครั้งก่อนจะเสร็จการตรวจนิเทศประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยในครั้งนี้

Visitors: 15,024