กิจกรรม Day Camp

     วันเสาร์ ที่ 27 ม.ค. 67 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้จัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทัั้งหมดเข้าค่าย Day Camp เป็นเวลาครึ่งวันตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนก 3 ภาษา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มสีต่างๆ แล้วให้แยกย้ายเข้าฐานทักษะชีวิตซึ่งจะมีคุณครูประจำตามฐานวิชาการต่างๆ และมีครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มคอยตามควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจนครบทุกฐานทักษะต่างๆ จึงถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์และเด็กๆทุกคนก็สามารถปฏิบัติการตามฐานต่างๆ ได้ทุกคนด้วยความสุขและสนุกสนานหลังจากปิดการเข้าค่าย Day Camp แล้วทั้งเด็กและครูได้นั่งรับประทานอาหารด้วยกันอย่างอร่อยและมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อรับประทานเสร็จแล้วจึงมานั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์

Visitors: 15,077