กิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

           วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนอนุบาลพรละมัยทั้งแผนกสามัญ และ 3 ภาษา ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ให้แก่เด็กๆ ที่มาเรียนพิเศษช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีของไทยสืบไป

Visitors: 15,024