กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

    วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค. 66 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยทั้งแผนกสามัญ และ 3 ภาษาได้จัดพิธีถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์ท่านซึ่งตรงกับวันที่ 28 ก.ค. 66 (และเป็นวันหยุด)ณ ลานอเนกประสงค์ทั้ง 2 แผนกหลังจากเสร็จพิธีแล้วได้จัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณร.ร.และด้านนอกร.ร.เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 ด้วย

Visitors: 15,077