การอบรมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรท้องถิ่น

       วันที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง "ส้มโอ" โดยระดมสมองจากคณะครูทั้งโรงเรียนเพื่อร่วมกันทำจนสำเร็จและใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของร.ร.อนุบาลพรละมัยในการสอนเด็กนักเรียนสืบไป

Visitors: 15,077