การประเมินออนไลน์ สมศ

การประเมินออนไลน์ ( สมศ. )

      วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ประเมินและรับรองจากสมศ. (องค์การมหาชน)ได้ทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพรละมัยผ่านทาง Online

         ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น.โดยแยกประเมินครูผู้สอน ,นักเรียน,ผู้บริหาร ,ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ,และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโดยผ่านทาง Online

Visitors: 15,077