การบริจาคข้าวกล่องแจกผู้ที่ถูกกักตัว เพื่อสังเกตอาการเกี่ยวกับโรค Covid-19

  วันที่ 20ก.ย.2564ได้นำเงินจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคให้วัดสุวรรณารามทำข้าวกล่องแจกผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการเกี่ยวกับโรค  Covid-19 เป็นบุญงวดแรกรวมเมื่อวานด้วยเป็นจำนวน 12,100บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สละทรัพย์คนละเล็กละน้อยช่วยผู้ป่วยได้มีอาหารกินปะทังชีวิตจนกว่าจะหายเป็นปกติและกลับบ้านได้สาธุ อนึ่ง หลังจากบริจาคงวดสองแล้วจะประกาศอนุโมทนาบุญให้ทราบอีกครั้งครับ


นายวินัย เจียมพานทอง
(สะพานบุญ)

Visitors: 15,025